Grunden till föreningen Revsundsbygdens Omnibus lades 1997 då, det efter att Skvader-projektet hade införskaffats, bildades en förening för renoveringen av bussen, namnet blev ”Mjölkbuss-57”. Efter att renoveringen var klar år 2000 så tyckte alla inblandade att vi skulle fortsätta med verksamheten i någon form, det som saknades var någonstans att hålla till, eftersom vi dittills hade fått hålla till i en lånad lokal.

Fastigheten i Brattbyn blev till salu och köptes av föreningen år 2000, den passade våra syften väl med en till hälften färdigställd hangar på 300m2, ett torp för uthyrning, en stallbyggnad och diverse lador, tillsammans ett område på 17 ha. Efter en tid kom idén att börja bygga en miljö med sextio-tals anknytning, det har så här långt blivit två BP-mackar, en kiosk, en påbörjad vägverksavdelning, och det nyöppnade nostalgi-fiket Götas café. Det finns en gjuten betong-platta på 375 m² som vi har planer på att bebygga med en utställningslokal om vi kan få fram tillräckligt med pengar. Under tidens gång har vi valt att kalla området för Brattbytorpet eftersom vi inte längre bara är inriktade på bussar, föreningsnamnet är dock kvar.

I den framtida planeringen ligger: En återuppbyggnad av en del av entrén till gamla Gällö Folkets Hus från 1960 då det hölls raggar-riksdag där, ett magasin med vidhängande cykelaffär, montering av den nyligen hämtade gamla smörjbryggan i Revsund samt iordningställande av parkeringsytor mm. Det finns ytterligare ideér i omlopp, men dessa återkommer vi till.

Revsundsbygdens Omnibus är en ideell förening som har till uppgift att slå vakt om och bevara gammal motor och fordonshistoria bådeinom och utom vår bygd samt att kunna visa upp fungerande fordon för allmänheten och sprida kunskap om vårt tekniska arv.