Här ses ett urval av fordonen som finns i Brattbytorpets ägo.